Medlemskap

Avtal om medlemskap på Norrgym tecknas i receptionen på Norrmontage (vägg i vägg)
Receptionen är öppen under kontorstider.

Måndag-torsdag 08:30-16:30
Fredag 08:30-16:00
Lunch 12:00-13:00

(på onsdagar kl 11-12 tränar vi i personalen själva så då kan det vara lite svårt att få hjälp)


VÅRA MEDLEMSKAP:

Löpande medlemskap gym 329kr/månad 
Årsmedlemskap gym 3600 kr
Registreringsavgift för samtliga medlemskap 200kr
Ny nyckelbricka  200kr
DISTANSMEDLEMSKAP
En person som ej bor i Åre kommun kan teckna ett distansmedlemskap hos Norrgym. Då registerar du dig som vanligt men aktiverar veckovis för 165 kr/vecka. Maila info@norrgym.se för mer information.
VILLKOR
Våra villkor får du när du tecknar medlemskap hos oss, men i det stora hela så gäller följande:
Norrgym har öppet för träning alla dagar mellan 05:00 och 22:00. Du som tränar skall vara över 18 år (16 år med målsman som är medlem på Norrgym), sköta din hygien och visa tillbörlig hänsyn till alla andra medlemmar. All slags skadegörelse eller stöld polisanmäls.
Månadsmedlemskapen löper tillsvidare med tre månaders uppsägningstid. Norrgym förbehåller sig rätten att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan om medlemmen ej fullgör sina betalningsskyldigheter alternativt inte följer de regler som vid var tid finns uppsatta i våra lokaler.

*Vi vill ha autogiro till alla medlemmar som har löpande abonnemang då vi ej hanterar kontanter hos oss.*


Norrgyms ordningsregler:

  • ENDAST MEDLEMMAR får vistas i Norrgyms lokaler. Vid överträdelse, dvs om du släpper in icke medlemmar i lokalen får du böta och riskerar att bli avstängd. Vid provträning ska provträningslapp fyllas i och lämnas i vita lådan på disken.
  • Vi har absolut 18-årsgräns på Norrgym, dvs det är INTE TILLÅTET ATT TA MED SIG BARN till gymmet. Mycket viktigt att alla respekterar detta pga skaderisk, försäkringar och inte minst att gymmet ska vara en plats för enbart vuxna. 16 åriga kan skaffa medlemskap om målsman är medlem på Norrgym. 
  • HYLLORNA I ENTRÉN ÄR ENDAST TILL FÖR YTTERSKOR under tiden man tränar. Skor som blir kvar där kommer att slängas.
  • Skåpen i omklädningsrummen är EJ TILL FÖR LÅNGTIDSFÖRVARING. Vi kommer klippa upp alla kvarvarande lås.
  • MUSIKANLÄGGNINGEN I GRUPPSALEN är endast till för just gruppträning och får bara manövreras av Norrgyms instruktörer. 
  • Inga nötter, alkohol eller tobak i våra lokaler!
  • LÄGG TILLBAKA ALLA SAKER PÅ SIN PLATS efter avslutad träning och hjälp till att hålla snyggt så får alla en så bra upplevelse som möjligt på Norrgym.
  • KAMERAÖVERVAKNING Våra lokaler är kameraövervakade i enlighet med kamerabevakningslagen. All skadegörelse polisanmäls. Det är ej tillåtet att släppa in otillåtna gäster eller låna ut sin nyckel, detta bötläggs med en avgift 500 kr.